امروزه با توجه به بایگانی های بسیار متعدد اسناد و مدارک در شرکت های دولتی و ارگان های خصوصی مونتاژ و دمونتاژ کردن یک امری ضروری برای محصولات بایگانی ریلی شده است. که وظیفه مونتاژ و دمونتاژ کردن این است که میتوانید بعداز مدت ها استفاده از محصول مورد نظر خود، به دلیل افزایش و کاهش محصولات مورد نظر طول،عرض و ارتفاع بایگانی ریلی خود را تغییر دهید و یا میتوانید قفسه ثابت خود را به بایگانی ریلی تبدیل نمایید و حتی برعکس نیز این کار انجام میگیرد. مجموعه صنعت بایگان یکی از قدیمی ترین و اولین مجموعه های تولید کننده بایگانی ریلی مکانیکی، قفسه ثابت و غیره میباشند که کاربران میتوانند با خرید هرکدام از محصولات نام برده شده به همراه بایگانی ریلی اتوماتیک آنها را مونتاژ و دمونتاژ نمایند.

مزایای مونتاژ و دمونتاژ بایگانی ریلی و یا قفسه ثابت

·         نصب و جابه جایی بسیار آسان

·         قابلیت تغییر ابعاد، طول، عرض، ارتفاع

·         میتوانید ظرفیت محصولات بایگانی ریلی را با توجه به ابعاد هر زونکن، پرونده، پوشه و غیره افزایش و یا کاهش دهید.

·         قابلیت تبدیل بایگانی ریلی به قفسه ثابت و بالعکس