پساز آنکه سیستم بایگانی ریلی در ارگان ها و سازمان ها نصب و راه اندازی شد. تمامی قطعات اصلی و جانبی بایگانی ریلی ازصفر تا صد در صورت نیاز به تعمیر، به صورت کاملا رایگان تعمیر و تعویض میگردد.