یکی از مزیتهای استفاده از محصولات بایگانی ریلی مجموعه صنعت بایگان این است که بااستفاده از بازدید دوره ای میتوانید از سالم بودن محصول خود اطمینان کامل را حاصل نمایید. پس از نصب و راه اندازی بایگانی ریلی در سازمان ها و ارگان های متفاوت میتوانید هر شش ماه یک بار جهت بازدید دوره ای با تماس با واحد خدمات پس از فروش مجموعه صنعت بایگان، با استفاده از تماس تلفنی و بازدید حضوری از سالم بودن محصول بایگانی خود اطمینان کامل را داشته باشید و تکنسین های مجموعه صنعت بایگان یک گزارشی را به شما عزیزان ارائه دهند.